About Us About Us

บริษัท แมทฟอร์คอนส์ จำกัด

ก่อตั้งขึ้นในปี 2552จากการรวมตัวของผู้บริหารและทีมงานที่มีประสบการณ์ ในแวดวงธุรกิจเหล็กและการก่อสร้างมาไม่ต่ำกว่า 20 ปีโดยเริ่มจากการ ดำเนินธุรกิจจำหน่ายแผ่นหลังคา เหล็กเคลือบ ( Metal Sheet )

พร้อมบริการติดตั้งด้วยทีมงานผู้ชำนาญการที่ผ่านการฝึกอบรมด้วยระบบ การบริหารงานและการรับประกันผลงานที่เป็นที่ยอมรับทั้งจากลูกค้าทั่วไป และ เจ้าของโครงการ จึงทำให้ผลิตภัณท์ และการบริการ ของบริษัทแมทฟอร์คอนส์จำกัด ได้รับความไว้วางใจจากกลุ่มลูกค้าเพิ่มขึ้นอย่างมาก

ธุรกิจของบริษัท แมทฟอร์คอนส์ จำกัด ได้เจริญก้าวหน้าและขยายตัวต่อเนื่อง อย่างรวดเร็วด้วยการยอมรับและสนับสนุนจากพันธมิตรทางการค้า และลูกค้าเป็นจำนวนมาก โดยในระหว่างปี 2555-2557 ทางบริษัทฯได้ขยาย ทีมงานและเพิ่มทุนจดทะเบียนขึ้นเพื่อรองรับการขยายธุรกิจ

โดยนอกเหนือจากการให้บริการติดตั้งและ การผลิตผลิตภัณฑ์ที่ขึ้นรูปจาก เหล็กแผ่นเคลือบ (Metal- Roofing, Cladding & Accessories ) แล้วทาง บริษัทฯ ยังได้ขยายงานครอบคลุม ด้านการออกแบบ สถาปัตยกรรม และ วิศวกรรม ( Architectural &Engineering Design ) การปรับปรุงและ ต่อเติมอาคาร ( Building Renovation ) การเคลือบและปรับพื้นผิวอาคาร ( Floor Coating & Finishing ) และพัฒนาสู่ธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง ( Building Constrution ) อย่างเต็มตัวรองรับความต้องการของลูกค้า ได้อย่างหลากหลาย

ในวันนี้ บริษัทแมทฟอร์คอนส์ จำกัด สามารถให้บริการลูกค้าแบบครบวงจรมากขึ้น โดยเสนอตัวเป็นผู้ให้บริการแบบเต็มรูปแบบ ( Total Building Solutions ) และพร้อมให้บริการตั้งแต่อาคารขนาดเล็กถึงขนาดกลางทุกประเภท

Scope of Businesses ผลิต จำหน่ายและบริการติดตั้งผลิตภัณฑ์ เหล็กรีดลอน (Steel Solutions) Supply & Install & Reroofing of Metal Roofing, Siding and Trussless Roof System

 • แผ่นหลังคาเหล็ก (Steel Roofing) แผ่นหลังคาโค้ง (Crimp-curved Roof)
 • แผ่นผนัง (Siding) แผ่นฝ้าเพดาน (Spandel) แผ่นบานเกล็ด (Louver) และแผ่นปิดครอบ (Flashing)
 • แผ่นหลังคาเหล็กบุฉนวนกันความร้อน PE และ PU Insulation (PU Sandwich)
 • แผ่นหลังคาโปร่งแสง Sky Light
 • แผ่นหลังคาเหล็กไร้โครง (Klear Span – Trussless Roof System)
 • รับติดตั้งและเปลี่ยนหลังคาเก่าเป็นหลังคาเหล็กเคลือบรีดลอน (Reroofing& Double Roofing)

งานออกแบบอาคาร และบริหารโครงการ (Architectural & Engineering Design & Management)

 • ออกแบบงานสถาปัตยกรรม และวิศวกรรม
 • การบริหารงานก่อสร้างและให้คำปรึกษาปัญหางานก่อสร้างโดยวิศวกรผู้เชี่ยวชาญ

งานรับเหมาก่อสร้างอาคาร ( Building Construction)

 • งานก่อสร้างอาคารพร้อมติดตั้งงานระบบไฟฟ้า เครื่องกลและงานสุขาภิบาล (Building Construction)
 • งานก่อสร้างสาธารณูปโภค ถนน เขื่อนป้องกันน้ำท่วม (Infrastructure)
 • งานโครงสร้างเหล็ก และโครงสร้างแบบโครงข้อแข็ง (Pre-Engineered Steel Building – PEB)

งานปรับปรุง ขยาย และ ต่อเติมอาคาร (Plant Service – Building Renovation)

 • งานปรับปรุงและต่อเติมอาคาร (Building Renovation & Modification)
 • งานตกแต่งอาคาร (Interior Decoration)
 • งานปรับปรุงและเคลือบพื้นผิวอาคาร โรงงาน ห้องเย็น (Floor Coating & Finishing)

จำหน่ายเหล็กแผ่นเคลือบ เหล็กรูปพรรณและเหล็กโครงสร้าง (Steel Supply)

 • จำหน่ายเหล็กแผ่นเคลือบ (Coated Steel)
 • เหล็กเส้นกลม (Round Bar) เหล็กข้ออ้อย (Deformed Bar)
 • เหล็กสำหรับงานโครงสร้าง หน้าตัดชนิดต่างๆ คุณภาพมาตรฐาน พร้อมจัดส่ง (Structural Steel)