KS-610

ความกว้างระหว่างเสา ความหนาแน่น metal sheet (BMT)
10 m. - 15 m. 0.80 mm.
15 m. - 20 m. 1.00 mm.
20 m. - 30 m. 1.25 mm.
25 m. - 36 m. 1.50 mm.

 

* ปราศจากโครงสร้างหลังคา ที่เป็นที่เก็บฝุ่นและสิ่งสกปรก และเป็นที่เกาะของนกและแมลง
* เป็นหลังคาช่วงกว้างพิเศษ (Large Span)
* แข็งแรง ทนทาน ไม่รั่วซึม และประหยัดค่าบำรุงรักษา
* ประหยัดค่าก่อสร้างหลังคา
* ประหยัดค่าก่อสร้างหลังคา
* ประกอบติดตั้งได้รวดเร็ว